Toegang 08, inv. Nr. 2585

Prijzeerders, proevers en deurwaarders (blz. 64-67)

Toegang 08, inv. Nr. 2589

Meters en ijkers van schepen (blz. 68)

Toegang 08, inv. Nr. 2597

Borgstelling Keuchenius (blz. 69)

Toegang 08, inv. Nr. 5828

Stadsbestuur aanstelling deurwaarder, peiler en enz. 1805 (blz. 1)

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

Toegang 08, inv. Nr. 2418

Inventarissen v.h. collateraal (blz. 56-63)