Terug naar de inhoud

 

 

 

Belastingen voor 1812

 

Dit is een nadere toegang op het tabblad financÔŽn. Op deze pagina vindt u over het algemeen transcripties van belastingkohieren die zich bevinden in Tresoar, toegang 70-01, het oud-archief van Stavoren en toegang 8, Gewestelijke bestuursinstellingen, inv. 573.

Door het volgen van de perceelnummers over de jaren is het mogelijk familieverbanden te ontdekken. De kohieren kunnen dienen ter ondersteuning van de actes in de verkoop- en proclamatieboeken.

 

 

ReŽelkohier, landerijen Reeelkohier, huizen en tuinen (binnen de wallen)
1708 - 1801 (tuinen) (blz. 1-19)
1713 (blz. 1-10) 1713 (blz. 1-12)
1717 (blz. 1-8) 1717 (blz. 1-11)

1724 (blz. 1-6)

1728 (blz. 1-6)

1735 (blz. 1-6)

1735 (blz. 1-6)

1740 (blz. 1-6)
1750 (blz. 1-6) 1750 (blz. 1-7)

1760 (blz. 1-6)

1765 (blz. 1-9)

1765 (blz. 1-6)

1770 (blz. 1-5) 1770 (blz. 1-7)
1775 (blz. 1-6)

1780 (blz. 1-7)

1780 (blz. 1-8)
1785 (blz. 1-6) 1785 (blz. 1-8)
1790 (blz. 1-5)

1790 (blz. 1-8)

1794 (blz. 1-4) 1794 (blz. 1-8)
1796 (blz. 1-5) 1796 (blz. 1-8)
1801 (blz. 1-5)

1801 (blz. 1-8)

 

Speciekohieren

 

1805 (transcriptie blz. 1-7)

Toegang 70-01-168

 

 

Personele Goedschatting

 

1696 (blz. 1-39)

Toegang 70-01-125

1696 (samenvatting transcriptie)

 

1789 (transcriptie blz. 1-3)

 

 

 

 

Terug naar het tabblad FinanciŽn

 

 

       

 

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

 

      

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl