Terug naar de inhoud

 

 

 

Gewestelijk bestuur

 

In deze map vindt u diverse inventarissen uit de zogenoemde Gewestelijke Bestuursinstellingen, Toegang 8. Bij elk inventaris is een korte samenvatting geplaatst met de bijbehorende bladzijde uit het bestand. Nadat u de bestanden hebt geopend vindt u het gezochte onderwerp door naar de juiste bladzijde gaan.

 

Toegang 08 uitreksel

Samenvatting diverse inventarissen (blz. 1-24)

 

Toegang 08, inv. Nr.?

Verklaring samenstelling en onkosten stadsbestuur 1806 (blz. 1-3)

 

Toegang 08, inv. Nr. 146

Ambtenaren, ook onnut en onwaardigheid (blz. 4-5)

 

Toegang 08, inv. Nr. 360

Brief van Sippama 1794 (blz. 7-9)

 

Toegang 08, inv. Nr. 424

De 83 ⅓ penning 1796, vermogensheffing ondergrens f 250, fraude v.d. Bank en A. Pieters (blz. 24)

 

Toegang 08, inv. Nr. 424b

De 83 ⅓ penning 1796, schatting bezit J. v.d. Bank en Albert Pieters (blz. 10-23)

 

Toegang 08, inv. Nr. 424b

Samenvatting schatting bezit J. v.d. Bank en Albert Pieters transcriptie (blz. 25)

 

Toegang 08, inv. Nr. 424c

Protest Stavers bestuur tegen loslippigheid Wieger A. Visser (blz. 26-28)

 

Toegang 08, inv. Nr. 496

Lijst van ingeleverde wapens 1797 (blz. 29-30)

 

Toegang 08, inv. Nr. 523

Nieuwe havenhoofden 1797 (blz. 31-34)

 

Toegang 08, inv. Nr. 573

Bauke Cramer extract peilboek van tabak 1792 (blz. 35)

 

Toegang 08, inv. Nr. 576

Abraham Paulus sluikerij 4 juni 1795 (blz. 36-40)

 

Toegang 08, inv. Nr. 605

Burgerbewapening, mannen boven 18 jr, weduwen en vrijsters met eigen huishouden1797 (blz. 41-54)

 

Toegang 08, inv. Nr. 605b

Schutters en absenten burgerbewapening 1797 (blz. 55-56)

 

Toegang 08, inv. Nr. 721

Stemgerechtigde burgers 1799 (blz. 57-61)

 

Toegang 08, inv. Nr. 931

Haven- en landswerken te Stavoren (blz. 62-65)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1033

Werving rekruten 1806 (blz. 15-23)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1035

Gealimenteerden voor de militaire dienst (blz. 67-68)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1052

's Landswerken, de haven (blz. 1-2)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1054a

Bestek haven van Stavoren (blz. 3-12)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1054b

Reparaties haven Stavoren 1805 (blz. 13-14)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1054c

Havenwerken Stavoren 1806 (blz. 15-23)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1061

Werkhuizen (blz. 24-25)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1293

Gewapende burgers in Stavoren 1795-1799 (blz. 26-29)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1295

Kosten wapengenootschap Stavoren (blz. 30-36)

 

Toegang 08, inv. Nr. 1298

Kosten schutters bij Engelse inval in 1799 met naamlijst (blz. 37-40)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2279

Lijsten van wapengeld 1795-1796 (blz. 41-44)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2357

Belasting op rijtuigen en pleziervaartuigen 1797 (blz. 45)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2405

Aangifte collateraal (blz. 46-55)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2418

Inventarissen v.h. collateraal (blz. 56-63)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2585

Prijzeerders, proevers en deurwaarders (blz. 64-67)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2589

Meters en ijkers van schepen (blz. 68)

 

Toegang 08, inv. Nr. 2597

Borgstelling Keuchenius (blz. 69)

 

Toegang 08, inv. Nr. 5828

Stadsbestuur aanstelling deurwaarder, peiler en enz. 1805 (blz. 1)

 

Toegang 08, inv. Nr. 5828

Stadsbestuur aanstelling prijzeerder Meije Wiebes 1805 (blz. 1)

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl