Terug naar de inoud

 

 

 

Resolutieboeken stadsbestuur 17e en 18e eeuw

 

De resolutieboeken van het stadsbestuur beginnen in 1610. De boeken zijn soms zwaar beschadigd en daardoor slecht te lezen. Een groot deel van de resoluties zijn gekopieerd maar er zijn ook transcripties en samenvattingen gemaakt.

 

Resoluties Staten Generaal 17e eeuw

Samenvatting van de acten (blz. 1-3)

 

Resolutieboek 1610-1655 Toegang 70-01, inv. Nr. 15

Transcripties van de acten 1610-1655 (blz. 1-79)

 

Resolutieboek 1612-1636 Toegang 70-01, inv. Nr. 15   

Resoluties op datum (blz. 1-83)

 

Resolutieboek 1636-1649 Toegang 70-01, inv. Nr. 15    

Resoluties op datum (blz. 1-101)

 

Resolutieboek 24-4-1626 Toegang 70-01, inv. Nr. 15

Resolutie 24-4-1626 (blz. 1)

 

Resolutieboek 1650-1665 Toegang 70-01, inv. Nr. 16    

Resoluties op datum (blz. 1-70)

 

Resolutieboek 1697-1729 Toegang 70-01, inv. Nr. 18 

Transcripties en diverse uitreksels (blz. 1-8)

 

Resolutieboek 1670-1759 Toegang 70-01, inv. Nr. 18 

Transcripties van enkele acten (blz. 1-5)

 

Resolutieboek 1705-1808 Toegang 70-01, inv. Nrs. 19 en 20 

Diverse onderwerpen samengevat over de jaren 1705-1808 (blz. 1-38)

 

Resolutieboek 1765-1772 Toegang 70-01, inv. Nr. 20 

Transcripties 1765-1772 (blz. 1-7)

 

Resolutieboek 1796-1802 Toegang 70-01, inv. Nr. 21 

Transcripties 1796-1802 (blz. 1-10)

 

Resolutieboek 1802-1808 Toegang 70-01, inv. Nr. 22  

Transcripties 1802-1808 (blz. 1-4)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl