Uitgaven van de Studiegroep Oud Staveren

 

Nu: de laatste exemplaren met korting te koop!!!

Stavoren 1740-1840, een verdwijnend silhouet?

 

Dit boek telt 224 bladzijden in A 4 formaat en is gebonden in een fraai hard kaft. Het is voorzien van een uitgebreid register op achternamen en voornamen en een gedetailleerde bronvermelding. Het boek is in 2005 in eigen beheer uitgegeven door de studiegroep en kost nu, zolang de voorraad strekt € 19,50, inclusief verzendkosten.

Bestellen kan door overmaking van bovenstaand bedrag op rekening 1091.99.626 t.n.v de studiegroep ‘Oud Staveren’.

 

LET OP: vergeet niet bij het overschrijven van het bedrag uw adres te vermelden zodat wij het boek kunnen versturen!

 

Het boek kan ook worden ingezien of afgehaald bij een van de leden van de studiegroep: stuur een mail voor een afspraak naar: studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl

 

Het boek geeft weer hoe Stavoren in deze periode veranderde. De schrijvers hebben de bewoners en hun huizen in deze periode gevolgd.en de veranderingen weergegeven aan de hand van situatietekeningen. Namen van oude straten en steegjes, de stadspoorten en andere verdedigingswerken en de zuiderhaven die in de 18e eeuw voorkwamen, maar nu zijn verdwenen, zijn in de tekst en op deze kaartjes terug te vinden. Bij ieder huis staan alle eigenaars en bewoners in deze periode en voor zover van belang een nauwkeurige plaatsaanduiding uit een verkoopakte of een andere bron. Behalve de namen van de bewoners zijn waar mogelijk ook hun beroepen, familierelaties en veel andere wetenswaardigheden vermeld. Verder is het boek aangekleed met oude foto’s en prentbriefkaarten uit het begin van de 20e eeuw, die verwijzen naar de oude situatie. Deze oude plaatjes zijn meestal nog goed te herkennen en kunnen dienen als gids voor een wandeling door het tegenwoordige Stavoren. Een boek voor iedereen die geďnteresseerd in de geschiedenis van Stavoren, of wiens familie uit deze stad afkomstig is.

 

 

Andere aanbevolen uitgaven:

 

Staveren, o Staveren, een geschiedenis van Stavoren, uitgegeven door  de Commissie voor het Staverse boek, ISBN 90-74628-16-8

De Lootsma's van zeylemaker tot boer, door Jaap Lootsma, 2009, ISBN 978-90-9024009-1

Genealogysk Jierboek 2011: bijdrage over de grafzerken van de Nicolaaskerk door Jan de Vries

Staveren, hoofdstad van de Friese kusten, door B.L. Boarnstra en D. Huizinga, 2011

 

   

 

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oudstaveren.nl