Terug naar de inhoud

 

 

Varia

 

Op deze pagina vindt u diverse bronnen uit kranten, kopieën van oude charters en oorkonden, losse artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen zijn opgenomen in enkele grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt kunt u vinden door het geopende bestand door te bladeren tot het genoemde paginanummer.

 

 

Oorkondeboek Grafelijke Tol Staveren 15e eeuw

Kopie en transcriptie, Staatsarchief Hamburg (blz. 1-3)

 

Hansisches Urkundebuch 14e en 15e eeuw 

Fragmenten met verwijzingen naar Staveren (blz. 1-9)

 

De noodlanding van de Lancaster "C Charlie" op 23 januari 1943

Bewerking publicatie (blz. 1-36)

 

De noodlanding van de Halifax "LL 294" op 15 oktober 1944

Bewerking (blz. 22 t/m 41 en 50 t/m 52) met o.a. opengewerkte tekening en commentaar.

 

Charters Schwartzenberg

Charterboek I pag 71 en 123 (Latijn met transcriptie) (blz. 6-9)

 

Charters Schwartzenberg

Charterboek II-IV, div samenvattingen 1531-1589 (blz. 10-17)

 

W.T. Beetstra

Transcripties, koekslingeren en andere onderwerpen (blz. 60-61)

 

Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek

Staverse meren en stadsbeschrijving 19e eeuw (blz. 1-6)

 

Archeologie

Artikel over Staverse boomstamkano (blz. 40-41)

 

Franse revolutie

Artikel over patriot Van Beijma (blz. 1-4)

 

Topografische kaart 1848 fragment

Waterdieptes Zuiderzee 1848 (blz. 67-69)

 

I. Blaauw situatie straten en gebouwen 17e eeuw 

Kaart met verwijzing naar nummers speciekohieren (blz. 76)

 

Zuidooster kwartier, wijk A situatie 18e eeuw

Kaart met verwijzing naar nummers speciekohieren (blz. 77-78)

 

Recht van Stavoren

Historisch artikel in Leeuwarder Courant 9-5-1964 (blz. 1-2)

 

Rijksdienst bodemonderzoek 1962

Uitreksel artikel (blz. 14-25)

Stauerse Vrou 

Middeleeuws portret (met brief Ned. Openluchtmuseum 1981) (blz. 1-2)

 

Stauerse Vrou

Toelichting op krantenartikel (Ned. Openluchtmuseum) (blz. 1-2)

 

Archeologie Blokhuis

Diverse artikelen over het archeologische onderzoek (blz. 1-5)

 

Karel de Grote

Diverse artikelen door Jan Post (blz. 11-13)

 

J.T. Beetstra,Tussen Flie en Lauwers 

Krantenartikelen Leeuwarder Courant 1828-1829 (blz. 1-31)

 

Krantenartikelen Leeuwarder en  Balkster Courant

Diverse onderwerpen, o.a. stadsgezicht 1669 (blz. 5-7)

 

Krantenbericht Okje Venema

Overspel 1809-1810 (blz. 58)

 

Statistieken 18e eeuw

Diverse overzichten, inwoners, godsdiensten, beroepen, scheepvaart enz.

 

Militaire huwelijken in Staveren

Overzicht periode 1648 - 1811 (blz. 93-96)

 

Herbergen en cafés

Overzicht 18e eeuw (blz. 97-98)

 

Stadsherbergen

Overzicht van de herbergen in de stad (blz. 1-2)

 

Patriotten

Patriotten in Friesland (blz. 1-2)

 

Staveren als Hanzestad

Stavoren voor 1500 (uitgewerkt) (blz. 1-8)

 

Stavoren als handelsstad voor 1500

Stavoren voor 1500 (geschreven) (blz. 1-10)

 

Statuten, ordonantien van Friesland 1716

Fragment drukwerk (met toelichting van het Rijksarchief) (blz. 1-5)

 

Toegang 38, Fragment kadastrale overzichtskaart 1826

Kadaster sectie A 1826 (blz. 75)

 

Duitse tekst uit 1524 (transcriptie, zwak)

Bibliotheek van Friesland (herkomst onbekend) (blz. 32-35)

 

Duitse tekst uit 1524 (kopie en transcriptie)

Bibliotheek van Friesland  (blz. 1-4)

 

Zegels van Staveren 1369

Afbeeldingen en toelichting

 

De invasie van Friesland in 1345

Hollandse voorbereidingen voor de bezetting van Friesland

 

 

    

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:                

Studiegroep Oud Staveren                                                        

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oudstaveren.nl