Nedergerecht Stavoren

 

Weeskamerboeken (toegang 13)

Fragmenten uit de inventarissen tussen 1634 en 1742 met genealogische schema's  (blz. 1-33)

 

Chronologisch overzicht noorder korenmolen

Periode 1749-1829 (blz. 17)

 

Verzameling gegevens noorder korenmolen

Krantenbericht, corresp. Veenkoloniaal Museum (blz. 14-16)

 

Toegang 26, inv. Nr. 72012, Notariaat

Keuchenius, verkoop korenmolen 1821 (blz. 16-17)

 

Herbergen, verhuring 't Vergulden Hoofd 1703

Kopie van het besluit (blz. 18-20) (zie ook bij Varia)

 

Herbergen, verhuring 't Vergulden Hoofd 1718

Kopie van het besluit (blz. 21) (zie ook bij Varia)

 

http://nedergerecht-13-36-33.oudstaveren.nl/#!home

Proclamatieboek 1626-1647 (chronologisch gefotografeerd, fol. 1-227)

 

Toegang 13-13, inv. Nrs. 4, 5 Sententies 1766-1806

Uitreksels en fragmenten (blz. 1-3)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 diverse proclamaties

Koopacten Jan Pieters, Jelle Jans, Roelof Ypes (blz. 1-5)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Stavoren fol. 1-60 (blz. 1-8)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Stavoren fol. 61-120 (blz. 1-8)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Stavoren fol. 121-180 (blz. 1-9)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Stavoren fol. 181-232 (blz. 1-12)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804

Uitreksel aktes over de Staverse Meren (blz. 1)

 

Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland, proclamaties 

Balk 1806-1810 (fiches 120 en 121) (blz. 1-12)

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl