Terug naar de inhoud

 

 

Bewoners

 

Op deze pagina vindt u diverse bronbewerkingen, een reconstructie van de samenstelling van de bevolking in de vier staddelen, kopieŽn van lidmatenlijsten, transcripties en bewerkingen van belastingkohieren, bevolkingsregisters enz.

De onderwerpen zijn soms opgenomen in grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

 

Beroepen uit diverse bronnen

Namen met vermelding van beroepen en vindplaatsen

 

Burgerrecht 1766

Reglement burgerrecht uit 1766 (blz. 1)

 

Hervormde lidmaten en attestaties

Chronologische lijst, kopie van orgineel register 1681-1692 (blz. 1-18)

 

Noordooster kwartier 1740-1840

Inwoners met verwijzing naar adres en belastingkohieren (blz. 1-88)

 

Noordwester kwartier 1740-1840

Inwoners met verwijzing naar adres en belastingkohieren (blz. 1-99)

 

Zuidooster kwartier 1740-1840

Inwoners met verwijzing naar adres en belastingkohieren (blz. 1-54)

 

Zuidwester kwartier 1740-1840

Inwoners met verwijzing naar adres en belastingkohieren (blz. 1-40)

 

Bevolking 1829

Bevolkingsregister 1829 OAS (blz. 1-8)

 

Belastingplichtigen 10% huurwaarde 1820

Lijst namen en aanslag OAS (blz. 10)

 

Belastingplichtigen brandspuit 1820

Lijst namen en aanslag OAS (blz. 11-12)

 

Naamsaanneming Staveren 1811

Alfabetische volgorde (OAS) (blz. 1-3)

 

Familienamen Staveren vůůr 1811

Alfabetische lijst van familienamen uit diverse bronnen verzameld met nadere informatie.

 

Notariaat Noord-Holland

Namen en data uit acten voor 1811 (Noord-Hollands Archief) (blz. 1-2)

 

Bevolking 1811

Inwoners, godsdienst enz. toegang 70-01, inv.nr. 56 (blz. 1-10)

 

Bevolking 1809

Inwoners met beroepen en adres, OAS, inv. 538 (blz. 1-7)

 

Lijst van huizen en gebouwen in 1818

Slechts enkele namen, alleen adressen en aantallen, toegang 70-01, inv. nr. 175 (blz. 1-2)

 

Maatschappij van Weldadigheid

Tragedie in een Staverse familie (blz. 1-2)

 

Quotisatie Staveren 1749

Inwoners en belastingaanslag (alfabetisch) (blz. 1-8)

 

Quotisatie Staveren 1749

Inwoners en belastingaanslag (drukwerk) (blz. 1-5)

 

Testamenten voor 1669

Uitreksel DDD-1 Hof v Friesland, toegang 14, inv.nr. 16770 (blz. 1)

 

Bevolking 1588

Specificatie provisie Staten van Friesland, toegang 5, inv.nr. 300 (blz. 1-7)

 

Bevolking 1578

Personele impositie per kwartier, toegang 3, inv.nr. 1580 (transcriptie) (blz. 1-6)

 

Bevolking 3-2-1552 Monstercedul

Bewoners met wapenuitrusting, toegang 70-01 (blz. 1-24)

 

Bevolking 3-2-1552 Monstercedul

Transcriptie monstercedul uit 3-2-1552 (blz. 1-13)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl