Terug naar de inhoud

 

 

Notarieel 19e eeuw

Op deze pagina bevinden zich diverse bestanden uit het notarieel. De protocollen van de notarissen die Stavoren in het begin de 19e eeuw als hun werkgebied hadden zijn stuk voor stuk doorgenomen. Naast samenvattingen en transcripties zijn ook kopieŽn in de bestanden opgenomen. Het onderwerp kan gevonden worden door in het geopende bestand de betreffende bladzijde op te zoeken.

 

 

Krantenartikelen verkopingen

Zathe van Siedzes 1845; Stadhuis 1824; Huis bij de Koebrug (blz.1)

 

Publieke verkoop Stadhuis en -gebouwen 1824

Samenvatting akte nr. 22 (blz. 1)

 

Not. Albarda, inventaris 't Vergulden Hoofd 1809

Inventaris met huurders Zeike Lolkes en Roelof Ypes, toegang 26, inv.nr. 72017, fol.104 (vanaf blz. 5-9)

 

Not. Albarda 1809-1813

Not. Albarda 1809-1813, (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 126001 (blz. 1-8)

 

Not. Albarda, machtiging burgemeester Lootsma 1811

Not. Albarda, toegang 26, inv.nr. 126001 (blz. 1-5)

 

Not. Albarda, verkoop aarde (deels in Frans geschreven) 1811 en 1812

Not. Albarda 1811 en 1812, toegang 26, inv.nr. 126001, fol.6 (blz. 1-10)

 

Not. Albarda 1816-1818

Not. Albarda 1816-1818 (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 126003 (blz. 1-5)

 

Not. Albarda 1818-1821. Verhuringen Noordermeer

Verhuringen Noordermeer (uitreksels), toegang 26 (blz. 1-3)

 

Not. Haagsma, verkoop scheepshelling G. Siedzes 1844

Verkoopacte, toegang 26, inv.nr. 120103 fol. 185 (blz. 1-4)

 

Not. Haagsma 1843-1844 en Keuchenius 1816-1822

Nots. Haagsma en Keuchenius (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 120103, 72017 (blz. 1-5)

 

Not. Keuchenius 1819-1838

Not. Keuchenius 1819-1838 (uitreksels), toegang 26, inv.nr. 72019 (blz. 1-10)

 

Not. Keuchenius, verkoop molen 1821

Not. keuchenius, toegang 26, inv. nr. 72017 (acte ingehouden) (blz. 1-8)

 

Not. Keuchenius, verkoop voor afbraak 1831

Not. Keuchenius, verkoop huisjes nrs 115-117 aan de haven en nrs. 10, 74 en 75 aan de Delft (blz. 1-6)

 

Hypotheekbewaarder Sneek, 1812-1838

Namen en verwijzingen naar acten, toegang 35-03, inv.nr. 2061-2064 (blz. 1-6)

 

Hypotheekbewaarder Sneek 1825-1838

Not. Arend A. Postema (uitreksel), toegang 35-03, inv.nr. 2061-2064 (blz. 1)

 

Aan- en verkoop grond aan de Schans en de Dwinger

Diverse aan- en verkopen 1866-1886 (blz. 1-2)

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl