Terug naar de inhoud

 

 

Beroepen

 

Op deze pagina vindt u diverse beroepen met verwijzingen naar aktes zoals proclamatieboeken, weesboeken, een uitreksel van personen en beroepen die voorkomen in de oude gildeboeken die niet meer in de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden zijn te raadplegen en namen en beroepen die voorkomen in de oudste resolutieboeken.

 

Beroepen uit de gildeboeken

 

Beroepen uit de resolutieboeken

 

Functionarissen benoemd door het Hof van Holland

 

Bakker

 

Boer

 

Bootjesmaker

 

Brouwer en biersteker

 

Chirurgijn

 

Doodgraver

 

Kistemaker

 

Kleermaker

 

Kruitmaker

 

Kuiper

 

Lakenkoper

 

Lantaarnopsteker

 

Leerlooier

 

Mastenmaker

 

Schipper (Jacob Bartles)

 

Schipper (Auke Wybes, blz. 18)

 

Scheepmakers

 

Stuurman (Marine)

 

 

       

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl