terug naar de startpagina

 

 

Inhoud van deze website

 

Inleiding en gebruik van deze index

Over het ontstaan en gebruik van deze index

 

Uitgaven en links naar andere sites

Publicaties

 

Varia

Krantenknipsels, literatuur, afbeeldingen enz.

 

Kronieken

Gepubliceerde artikelen

 

Bestuur en rechtspraak
Informatie over de stadsregering

 

Inhoud Oud Archief Stavoren, toegang 70-01

Toelichting op de inventarissen

 

Bewoners
Lijsten van bewoners, beroepen  en adressen

 

Handel en verkeer

Gildeboeken, scheepvaart.

 

Onderwijs

Scholieren, onderwijzers, scholen

 

FinanciŽn en steun

Belastingregisters, armengeld, stadsrekeningen

 

Openbare gebouwen, stadhuis, kerktoren, weeshuis enz.

Huur, aan- en verkoop, sloop en renovatie

 

Openbare werken, functies enz.

Haven- land- en stadswerken, beroepen, pacht

 

Kerken, predikanten, kerkbestuur enz.

Aanstelling predikanten, kerkeraad, kerkgeschiedenis

 

Spoorwegen

Aanleg spoorhaven, spoorlijn, aankoop gronden

 

Staverse meren

Rekeningenboek, landen, ingelanden, veldnamen

 

Kadaster

Kaarten, aanwijzende tafel 1826

 

Notulenboeken stadsbestuur 19e eeuw

Uitreksels

 

Resolutieboeken stadsbestuur 17e en 18e eeuw

Orginele teksten, transcripties en uitreksels

 

Gewestelijke besturen

Krijgsmacht, havenwerken, belastingen

 

Nedergerecht Stavoren

Proclamatieboeken, etc. uitreksels

 

Provinciaal gerecht

Uitreksels 19e eeuw

 

Hof van Friesland

Transcripties van testamenten en samenvatting van strafzaken

 

Notarieel 19e eeuw

Uitreksels diverse akten notarieel en hypotheekbewaarder

 

Links

Koppelingen met andere websites

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl