Terug naar startpagina

 

 

Staverse familienamen vóór de invoering van de Burgerlijke stand.

 

Op deze pagina zijn de familienamen verzameld die in de diverse archieven voorkomen in Stavoren vóór de invoering van de Burgerlijkse Stand in Friesland. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling van wat vaak verondersteld wordt en ondanks de beperkte omvang van de inwoners in Stavoren, al vroeg familienamen werden gebruikt. In ieder geval in de officiële documenten.

Achter enkele namen vindt u een verwijzing naar de bron of soms een complete genealogie. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld en is daardoor doorlopend in bewerking (laatst bijgewerkt: februari 2014)

Acronius Cuperus Hennenberg, van Lam Saagmans Tresling
Andringa Cuyper Lijnslager Schaep Trip
Appel Daversman Heinsius Schellinger Tromp
Baanker Domna Heysius Loijter Schellingwou Tuininga
Backer Dompsma Hellendoorn Lootsma Schermer Veer, van der
Balck Doornbos Heimenberg, van Meynema Schevola Velsen, van
Benting Dronrijp Heineman Molenaar Schilsma Venema
Bigot Dublinga Hempenius Mor Schram Verheul
Binckes Eikama Heymans Munnickx Schuak Visser
Bleeker Esveld Hilckema Muselaar Schultze
Bois, du Eppinga Hilverda Noorstra Sennip Vos
Booij, de Eupen, van Hollander Ockes Sevenaar Vrij, de
Bootsma Faber Holwida Oding Sickema Vries, de
Bosma Falkena Holst Oosterbaan Siegersma Warnensius
Bodt Ferwerda Hopper Oudewagen Sierda Werf, van der
Broeksma Finselaar Houma Poortier Sinderen, van Westerbaan
Gabini Insma Portz Sippama, van Wiarda
Broersma Geldorpius

Posma

Slink Wierdsma
Brouwer 1 Godfried Jager, de

Postma

Sloot, van der Wyckel van
Brouwer 2 Gorter Jonckhart

Prins

Sluis, van der Wijma
Butter Gras Jong, de Provana Smits Yntema
Burgh, van der Haarsma Juchem, van Putmans Staveren, van (1) Ypperda
Bijlsma Juckema Pijpardes Staveren, van (2) IJslander
Hachtingius Raan Staveren, van (3)
Caagman Hagendoorn Jongestall Raarda Staveren, van (4)
Claver Haise, de la Jonckhart Raspi Staveren, van (5)
Cock Hania Jonkman Rolwagen Staveren, van (6)
Coehoorn Hancock Keetman Rooclif
Coopmans Halterberg Keimpema Rooda Stornebrink
Corff Harksma Klein Roos Swaluwe
Coiker Hattina Kleinopting Roovries Swering
Coycker Hause, van Koehoorn Rosijn Taan
Cramer Haytema Koiker Ruerda Tenckinck
Croese Hennema Koolker Ruiter, de Touwslager

 

        

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oudstaveren.nl