Terug naar de inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de inhoud

 

 

 

 

 

 

 

Openbare werken, functies, havens enz.

 

Op deze pagina vindt u teksten over openbare werken, zoals havenwerken, straataanleg, benoemingen van openbare functies, de instructies waar ze zich aan moesten houden enz. Veel van deze bronnen zijn niet meer in de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden te raadplegen vanwege de gehavende toestand waarin de originelen zich bevinden.

 

Commissieboek functionarissen Hof van Holland

Namen, functies en datum benoeming, selectie uit het Nationaal Archief (blz. 1)

 

Opstel aschman

Namen en tarieven 1728-1801 (blz. 1)

 

Opstel ballastkade 

Reglement 1753 en namen uit resolutieboeken (blz. 1)

 

Opstel begrafenissen

Begrafenissen, reglement doodgraver, tarieven enz. (blz. 2-3)

 

Opstel brandwacht

Namen en reglement 1765-1769  uit resolutieboeken (blz. 1)

 

Opstel dijkwerken, slatten van grachten enz.

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-6)

 

Opstel landswerken

Overzicht landwerken begin 18e eeuw, inv. 183 OAS (blz. 1)

 

Opstel organisten en schoolmeesters

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-2)

 

Opstel ratelwacht en burgerwacht

Namen en reglement burgerwacht 1728-1730 uit de resolutieboeken (blz. 1-3)

 

Opstel stadsambten

Namen 1728-1764 uit de resolutieboeken (1-2)

 

Opstel stadsvroedvrouwen

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1)

 

Opstel stadswerken 

Diverse gegevens uit resolutieboeken 1613-1797 (blz. 1-5)

 

Opstel havenwerken

Diverse gegevens uit de resolutieboeken 1626-1727 (blz. 1-4)

 

Havengezicht

o.a. schilderij Eade Lutzens 1783 (blz. 1-3)

 

Opstel straataanleg

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-4)

 

Afbraak blokhuis, lands- en havenwerken 1766 e.v.

Toegang 05, inv. nr. 3029 en 3080 (transcriptie) (blz. 1-2)

 

Verzoek Hans Metscher over versterking zeewering ca 1540

Toegang 70-01, inv. nr. 5 (blz. 1-2)

 

Inhoudsopgave instructies beambten 1765

Toegang 70-01, inv. nr. 52 (blz. 3-4)

 

Secretaris, stadsboelgoedontvanger. Instructies 1765 nr. 1

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 1 (blz. 1-7)

 

Stadsschoolmeester, voorzanger. Instructies 1765 nr. 10

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 10 (blz. 33-36)

 

Oppasser, lantaarnopsteker. Instructies 1765 nr. 12

Toegang 70-01, inv. nr. 52 , nr. 12 (blz. 37-38)

 

Stadsportier. Instructies 1765 nr. 13

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 13 (transcriptie) (blz. 1)

 

Gerechtsbode. Instructies 1765 nr. 2

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 2 (blz. 8-14)

 

Wachtmeester, executeur. Instructies 1765 nr. 3

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 3 (blz. 3-16)

 

Havenmeester. Instructies 1765 nr. 4

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 4 (nr. 5 ontbreekt) (blz. 23-25)

 

Stadschirurgijn. Instructies 1765 nr. 6

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 6 (blz. 26-27)

 

Waagmeester. Instructies 1765 nr. 8

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 8 (blz. 5-6)

 

Stadsschoolmeester, organist, coster. Instructies 1765 nr. 9

Toegang 70-01, inv. nr. 52, nr. 9 (blz. 28-32)

 

Doodgraver. Instructies 1769

Toegang 70-01, inv. nr. 180 (transcriptie) (blz. 1)

 

Aanschrijving vuilnisvoerder Ale Edgers. Instructies 1719

Toegang 70-1, inv. nr. 181 (blz. 1)

 

Brandmeester. Instructies 1765 

Toegang 70-01, inv. nr. 182 (transcriptie) (blz. 1-4)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies 

Instructie brandmeester 1765 (blz. 1-6)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 12

Oppasser en stoker vuurtoren, namen uit 1758 en 1765 (blz. 1)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 13

Opstel stadsportier (blz. 1)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 15

Instructie stadsroeper (blz. 1-2)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 3

Capitein turfdragers en turfmeesters (blz. 7-16)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 4

Zout-, kool- en zaadmeter (blz. 17-19)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 5

Hooimeter (blz. 20-21)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 6

Stadsbulleman, keurmeester van vlees (blz. 22-25)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 182, Instructies nr. 7

Stadsvroedvrouw (blz. 26-27)

 

Toegang 70-01, inv. Nrs. 183 en 184 

Bestekken en aanbestedingen haven- en landswerken 1690, 1768 (blz. 18)

 

Toegang 70-01, inv. Nrs. 183 en 184 

Haven-, stadswerken, kerk, vismarkt enz  transcriptie 1613-1797 (blz. 12-17)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 185

Landschapswerken 1700-1712 (blz. 18)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 188 Octrooi veerschippers

Staten van Friesland, processen (uitreksels 1737-1802)

 

Toegang 70-01, inv. Nr. 188 Reglement 

Reglement en tarieven veerschippers 1633-1750 (blz. 7)

 

IJslopers, instructies 1665

Toegang 70-01-189 (transcriptie) (blz. 1)

 

IJtigmeester, instructies nr. 7, 1765

Toegang 70-01-198 (blz. 1-3)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl