Terug naar de inhoud

 

 

Openbare gebouwen, stadhuis, kerktoren enz.

 

Op deze pagina over diverse stadsgebouwen vindt u kopieŽn van bouwtekeningen, originele akten, artikelen en uitreksels en bewerkingen uit het oud notarieel, resolutieboeken enz. Het onderwerp u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

Nieuw stadhuis 1824-1937

Verkoop Stadhuis 1824, bouwtekeningen 1836, Stavers Krantsie, restauratie OAS 182-183 (blz. 1-8)

Publieke verkoop Stadhuis en -gebouwen 1824

Samenvatting akte nr. 22 (blz. 1)

Afbraak stadspoorten

Acten Not. Albarda nr. 297 boelgoed, toegang 26 (blz. 1-19)

Verval kerktoren 1844/1845 en afbraak

Uitreksel krantenartikelen kerktoren (blz. 1-3)

Verkoop wachthuisjes en zathen in de Zuidermeer

Not. Keuchenius 1819, 1821, 1822, toegang 26, inv.nr. 72017 (blz. 20-29)

Opstel de klokkentoren

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-2)

Opstel havenwerken

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1-4)

Kadastraal dagregister 1860 Verval kerktoren

Kadastraal dagregister (blz.1)

Afbraak weeshuis, koebrug, enz. 19e eeuw

Uitreksel artikelen Leeuwarder Courant (blz.8)

Opstel uurwerk Noorderpoort

Periode 1761-1773 uit OAS inv.183 en resolutieboeken (blz. 1)

Opstel Weeshuis

Samenvatting uit de resolutieboeken (blz. 1)

Boedelscheiding diaconie-weeshuis 1796

Toegang 70-10, inv.nr. 214 (blz. 1)

Verkoop wachthuisjes etc. voor afbraak 1831

Not. Keuchenius, toegang 26, inv.nr.72019 (blz. 1-7)

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl