Terug naar de inhoud

 

 

FinanciŽn en steun

 

 

Op deze pagina vindt u kopieŽn, transcripties en bewerkingen van belastingkohieren, begrotingen van de stad, rekeningenboeken van de armenzorg enz.

De onderwerpen zijn soms opgenomen in grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

 

Request aan de Staten van Friesland 1643

Toegang 70-01, inv.nr. 61 (blz. 1)

 

Belasting 10% huurwaarde 1820

Namenlijst, transcriptie OAS (blz. 1)

 

Belasting brandspuit 1820

Namenlijst, transcriptie OAS (blz. 1)

 

Legaten

Inleiding en personen die steun kregen, OAS, inv.nr. 719 (blz. 1)

 

Rekeningen Stavoren 1816-1852

Samenvatting, transcriptie OAS, inv.nrs 243 en 313-317 (blz. 1-2)

 

Begroting 1807

Toegang 70-01, inv.nr. 60 (blz. 1-5)

 

Begroting 1811

Toegang 70-01, inv.nr. 60 (blz. 1-3)

  

Verpachtingen van de boterwaag, markt-, post-, haven- baken- en vuurgeld, visserij, landerijen.

Toegang 70-01, inv.nr. 69-74 (1719-1720) (blz. 1-15)

 

Belastingkohieren voor 1812

Reeelkohieren, periode 1708-1804

 

Kasboek 1815

Toegang 70-01, inv.nr. 77 (blz. 1)

 

Rekeningenboek 1788-1804

Toegang 70-01, inv. nr. 83 (transcriptie) (blz. 1-5)

  

Stemming algemene armenvoogden 1816

Toegang 70-01, inv.nr. 213 (blz. 2)

 

Rekest algemene armenstaat 1814

Toegang 70-10, inv.nr. 216 (deels halve teksten) (blz. 3-5)

 

Aanzegging tot alimentatie 1790-1813

Namen en plaatsen herkomst, toegang 70-01, inv.nr. 217 (blz. 6-8)

 

Curatele Baukje Hellendoorn 1798

Toegang 70-01, inv.nr. 217 (blz. 9-12)

 

Belastingkohieren na 1812

Personele omslag, hoofdelijke omslag en inkomstenbelasting, periode 1821-1916

 

Rekeningenboek armenzorg 1811

Toegang 70-01, inv.nr. 220a (blz. 13-21)

 

Rekeningenboek armenzorg 1813

Toegang 70-01, inv.nr. 220b (blz. 22-27)

 

Armengeld met restcedulen 1780, 1807 en 1802

Namen en ondersteuning, toegang 70-01, inv.nr. 222 (blz. 36-37)

 

 

    

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl