Terug naar de inhoud

 

 

 

Belastingen na 1812

 

Dit is een nadere toegang op het tabblad financÔŽn. Op deze pagina vindt u over het algemeen transcripties van belastingkohieren vanaf 1812 uit het stadsarchief van Stavoren dat zich bevindt in het depot van het gemeentearchief van Sķdwest-Frysl‚n te Workum. De eerste belastingkohieren zijn kopieŽn van registers die zich bevinden in Tresoar met verwijzing naar het betreffende toegangsnummer.

De personele omslag was aanvankelijk verplicht voor zowel de ingezetenen boven een bepaald vermogen als voor de hervormden. Er werd belasting geheven voor de armen. Vanaf 1832 werd het een algemene belasting over het vermogen en vanaf 1875 zelfs een hoofdelijke omslag. De omslagen zijn overgenomen tot 1892. Uit het begin van de 20ste eeuw dateert de lijst van de inkomstenbelasting over de jaren 1916 en 1917. In de lijsten staan bij de gezinshoofden het adres, het beroep en in die van 1916 ook de gezinsgrootte.

 

Omslagen Evenredig verdeelde belasting voor alle inwoners
1812 Toegang 70-01-64
1813 Toegang 70-01-65
1814 Toegang 70-01-66 belastingweigeraars te Warns en Scharl
Omslagen Omschrijving
1821 Wekelijkse omslag van de ingezetenen voor de hervormde armen
1822 idem
1825

idem

1830

idem

1831

idem

1832 Personele omslag over het relatief of betrekkelijke vermogen der ingezetenen
1835 idem
1839

idem

1840

idem

1841 idem
1842 idem

1843

idem
1844 idem
1845

idem

1846 idem
1847 idem
1848

idem

1849

idem

1850

idem

1875

Hoofdelijke omslag der ingezetenen

1884

idem

1886

idem

1888

idem

1892

idem

1916

inkomstenbelasting over 1916 en 1917

 

Terug naar het tabblad FinanciŽn

 

        

 

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

 

      

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl