Onderwijs, scholen, onderwijzers, leerlingen

 

Ids Doedes

Organist, schoolmeester, samenvatting levensloop (blz. 1-2)

 

Vroegere schooltoestanden door  Ds. H.J. Busé

Krantenartikelen nrs. 1 t/m 6 over vroegere schooltoestanden (blz. 1-6)

 

Staat van leerlingen en leermiddelen 1843

Onderwijs 1843, OAS (blz. 8-11)

 

Opstel Latijnse school

Opstel over de latijnse school in Staveren (blz. 1-7)

 

Opstel onderwijs met diverse namen

Onderwijs met namen uit resolutieboeken 1728-1796 (blz. 1-2)

 

Opstel scholen in Stavoren

Uitreksels uit notulenboeken 1804-1834 (blz. 1-2)

 

Opstel verslagen schoolopzieners

Uitreksels uit de verslagen van 1835-1848 (blz. 3-5)

 

Koopacte grond voor schoolgebouw 1830

Not. Keuchenius, toegang 26, inv. nr. 72012 (blz. 8-16)

 

Uitreksels uit diverse inventarissen

Samenvatting, toegang 34-01, onderwijs (blz. 1-6)

 

Instructie stadsschoolmeester en -voorzanger 1800

OAS Toegang 70-01, inv. nr. 228 (blz. 1-8)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oudstaveren.nl