Terug naar de inhoud

 

 

 

 

Kronieken

 

Op deze pagina vindt u kopieŽn van oude publicaties en artikelen die als serie in kranten zijn verschenen, gedeeltes van het handschrift van P.A. de Lange en enkele andere met de hand geschreven samenvattingen. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

 

Winsemius, Beschrijvinghe van Frieslandt 1644

H.O.N. en Staveren blz. 214-216 en 262-264 (blz. 1-7)

 

Winsemius, Chronijck van Frieslant  1622

Kopie Privilege Waldemar + transcriptie (blz. 1-4)

 

P.A. de Lange

Diverse teksten o.a. hofstede bij NH-kerk in het jaar 1528 (blz. 1-5)

 

P.A. de Lange

Stadsrechten (blz. 1-24)

 

P.A. de Lange

Uitreksels 1594-1602 (geschreven) (blz. 6)

 

G.A. Wumkes 1700-1751

Uitreksel met krantenknipsels (blz. 1-5)

 

G.A. Wumkes 1800-1900

Uitreksel (blz. 6-7)

 

G.A. Wumkes, Paden fen Fryslan 

Serie krantenartikelen (blz. 59)


Ds. H.J. Busť

Krantenartikelen nrs. 1 t/m 13 diverse onderwerpen (blz. 1-12)

 

De geschiedenis van Staveren door Ds. H.J. Busť

Krantenartikel (jaartal onbekend)

 

W.T. Beetstra, Van Gaast en Greiden

Krantenartikelen diverse onderwerpen (blz. 1-7)

 

Op- en nedergank van Stavoren

Samenvatting (blz. 1-2)

 

Teenstra 1825, Stads- en dorpskroniek 

Kopie gedeelte boek (blz. 1-5)

 

Hepkema's krant 1908-1911

Uitreksel (blz. 11-13)

Vriesche Volksalmanak 1837, 1890, 1893

Uitreksel (blz. 6-10)

J.H. Brouwer Feestbundel 1960 

Uitreksel (blz. 1-5)

 

Staveren en de Hanze

Studie door B. L. Boarnstra (blz. 1-11)

 

Masterplan Stavoren

De Hanzestad, zien -benutten - beleven (integraal plan 2014)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl