Terug naar de inhoud

 

 

 

Staverse meren

 

Op deze pagina vindt u verschillende onderwerpen over de geschiedenis van de Staverse Noorder en -Zuidermeer. In de bestanden bevinden zich o.a. het octrooi voor de drooglegging, overzichten van ingelanden, bestuurders, watermolenaars en perceelnamen. Bijzonder is dat de studiegroep de beschikking kreeg over het originele rekeningenboek dat particulier eigendom is. De rekeningenboeken zijn blad voor blad gefotografeerd en op datum te raadplegen.

 

Drooglegging Staverse Meren (overgenomen artikelen)

Artikelen overgenomen uit De Strijd Tegen Het Water en Droogmakerijen in Friesland (blz. 1-11)

 

Eigenaren Staverse Noordermeer

Overzicht 1762-1778 (blz. 1)

 

Eigenaren Staverse Noordermeer

Overzicht 1778-1794 (blz. 1-2)

 

Eigenaren Staverse Noordermeer

Overzicht 1794-1810 (blz. 1)

 

Eigenaren Staverse Noordermeer

Overzicht 1810-1826 (blz. 1)

 

Eigenaren Staverse Noordermeer

Overzicht 1826-1863 (blz. 1)

 

Gedicht Kaspersma

Gedicht over de staverse meren (blz. 1-2)

 

Geschiedenis van Friesland

Het ontstaan van de Staverse meren door Wopke Eekhoff (1851) (blz. 1-2)

 

Kaart Noordermeer 1829

Fragment HISgis (blz. 1)

 

Kaart Zuidermeer 1829

Fragment HISgis (blz. 1)

 

Kaart polder noorder- en zuidermeer

Fragment historische atlas 19e eeuw (blz. 1)

 

Kaart polder noorder- en zuidermeer

Fragment militaire topografische kaart 19e eeuw (blz. )

 

Maalgeld Noordermeer

Overzicht 1762-1826 (blz. 1)

 

Molenaars Noordermeer

Overzicht watermolenaars 1762-1876 (blz. 1)

 

Opstel zathen in de Noordermeer

Beschrijving van de boerenbedrijven (blz. 1-10)

 

Reglement Noordermeer 1844

Acte Not. De Carpentier (blz. 1-4)

 

Verhuringen Noordermeer

Not. Albarda periode toegang 26, 1818-1821, transcripties en uitreksels (blz. 1-3)

 

Proclamaties Noorder-en Zuidermeer

Kopers, verkopers, data, verwijzing naar actes, 1773-1806 (blz. 1)

 

Rekeningenboek Noordermeer klik hier: (http://noordermeer-1.oudstaveren.nl/)

Periode 1715-1717 en 1762-1814 (blz. 41-288, bestand: 1 t/m blz. 147 en bestand 2-1: tot eind)

 

Rekeningenboek Noordermeer klik hier: (http://noordermeer-2.oudstaveren.nl/)

Periode 1815-1822 (blz. 1-188), in 7 bestanden 2-0 t/m 2-6, genummerd)

 

Rekeningenboek Noordermeer klik hier: (http://noordermeer-3.oudstaveren.nl/)

Periode 1824-1891 (blz. 1-223), in 8 bestanden 3-0 t/m 3-6, genummerd)

 

Tegenwoordige staat van Friesland 1796

Fragment ontstaan Staverse meren (blz. 1)

 

Reijnscke Attesz contra Magistraat van Staveren wegens verdiepen Warnservaart 1603

Toegang 70-01, inv. nr. 186 (blz. 1-4)

 

Rekesten over verdiepen Warnservaart, octrooi drooglegging Staverse Meren (1612-1614)

Toegang 70-01, inv. nr. 187, samenvatting, transcriptie en kopie (blz. 1-6)

 

Octrooi Staverse meer 1635

Copie 1635 van Octrooi Staten van Friesland 1614, toegang 70-01, inv. nr. 101 (blz. 1-6)

 

Octrooi Staverse meer 1635, transcriptie

Copie van inv. nr. 187 uit 23-7-1635, transcriptie, toegang 70-01, inv. nr. 101 (blz. 7-13)

 

Bevestiging octrooi Staverse meer

Bevestiging octrooi Staverse meer 9-4-1614, toegang 70-01, inv. nr. 187 (blz. 1-4)

 

Veldnamen Noordermeer

Diverse veldnamen en vindplaatsen (div.)

 

Veldnamen Noordermeer Kadaster 1829

Koppeling veldnamen aan kadastrale nummers (blz. 1)

 

Bodemonderzoek Noordermeer

Rapport uit 1957 over de grondgesteldheid en de verzilting van de Noordermeerpolder

 

Poldermolen "De Hercules"

Bouwtekening, offerte (1916) en reparatie met beschrijving van de verschillende onderdelen

 

Brandverzekering poldermolen en boerenwoning Noordermeerpolder

Brandverzekeringspolis (1851) van de houten windmolen en een polis (1885) van een boerenwoning

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl