Terug naar de inhoud

 

 

 

Bestuur en rechtspraak

 

Op deze pagina vindt u onder andere lijsten van magistraatsleden, de eed die bestuurleden moesten afleggen, een uitreksel van processen voor het Hof van Friesland.

Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met de betreffende paginanummers.

 

Burgemeesters van Staveren

Namenlijst met diensttijd 1811-1984 (blz. 1)

 

Burgemeesters van Staveren

Namenlijst met diensttijd en vermelding 1535-1811 (blz.1-8)

 

Strafzaken in Staveren

Transcripties uit de Criminele Sententies (18e eeuw) (blz. 1-4)

 

Stadsrecht Staveren

Overgenomen, bewerking (blz. 1-30)

 

Criminele sententies Hof van Friesland

Toelichting over dit onderwerp (blz. 1)

 

Benoeming en eed burgemeesters en vroedschap

Inleiding en fragmenten toegang 70-01-50 (blz. 1-5)

 

Franse tijd en oprichting burgerwacht

Inleiding met namen uit de resolutieboeken 1782-1796 (blz. 1-3)

 

Burgemeestersbenoemingen

Transcriptie toegang 70-01-50 (blz. 1-2)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl