Inleiding

 

De studiegroep bestaat uit vrijwilligers die vanuit allerlei verschillende motieven de krachten hebben gebundeld en samen onderzoek doen naar de geschreven geschiedenis van Stavoren en haar bewoners.

Het verzamelen van materiaal begint met het overschrijven van oude stukken in het archief. Later blijkt dat te veel tijd te kosten en worden en fotokopieen gemaakt die later worden uitgewerkt. Eerst in schriften en, sinds enkele decennia, in de computer. Meestal in gewone tekstbestanden. Een andere methode die is toegepast is het fotograferen van acten met een digitale camera.
De hoeveelheid informatie werd groter en groter. In 2007 overleed Goitsen Eenling plotseling. Zijn zeer omvangrijke archief is de aanleiding om de gegevens te bundelen en digitaal te verwerken in makkelijk toegankelijke bestanden. Het grootste bestanddeel van deze homepage is welwillend door zijn weduwe ter beschikking gesteld aan de studiegroep waarvan hij vanaf het begin, rond 1990, deel uitmaakte. Een ander groot bestanddeel is afkomstig van bewerkte bronnen over het Staverse Noordermeer van Durk Strikwerda. De studiegroep heeft onder andere het rekeningenboek van de Noordermeer, dat particulier bezit is, mogen gebruiken om daar foto's van te maken. Joop Steensma en Goitsen Eenling reisden vele dinsdagen af naar Tresoar in Leeuwarden en kregen door hun nauwgezette werkzaamheden de aandacht van de archiefmedewerkers. Hierdoor kregen zij toegang tot archiefstukken die normaal gesproken vanwege de slechte conditie en kwetsbaarheid van de documenten nornaal gesproken niet meer geraadpleegd mogen worden. In dit verband zijn onder andere te noemen de oude Gildeboeken van Stavoren uit de Gouden Eeuw.

Op deze website vindt u deze geschiedenis achter de diverse hoofdmappen.
Toelichting op de hoofdmappen.
Elke map is voorzien van diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zijn in (sub-)mappen opgeborgen. Door op een onderwerp (hyperlink) te klikken wordt de (sub-)map geopend. De onderwerpen zijn dus gekoppeld aan verschillende mappen die meerdere bronnen kunnen bevatten. Dit heeft te maken gehad met het scannen van de vele bronnen in een bepaalde volgorde. Dit heeft tot gevolg dat een (sub-)map niet direct wordt geopend op het gezochte onderwerp dat is aangeklikt. Het onderwerp dat gezocht wordt kan gevonden worden door even door de map te bladeren naar de juiste pagina. De juiste pagina is bij elke submap aangegeven. Om de map weer te verlaten en verder te gaan met een ander onderwerp is het aan te raden met het pijltje linksboven terug te gaan naar de hoofdmap. Als het kruisje rechtsboven wordt aangeklikt wordt het programma afgesloten.

 

De studiegroep Oud Staveren wenst u veel plezier!

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl