Terug naar de inhoud

 

 

 

Handel en verkeer

 

Op deze pagina vindt u kopieŽn en bewerkingen van de oude stadsgilden, waaronder het oude vissersgilde, reglementen, tarieven van de veerschippers, artikelen over de Staverse Jol, een bronbewerking over de walvisvaart in Stavoren enz. De originele stadsgilden zijn zwaar gehavend en daarom niet meer te raadplegen in het archief. Door een goede verstandhouding met Tresoar was het mogelijk uitreksels en kopieŽn te maken. De onderwerpen zijn soms opgenomen in grote bestanden. Het onderwerp dat u zoekt is vermeld met een paginanummer. U kunt het geopende bestand doorbladeren tot de gezochte pagina is bereikt.

 

Gilden in Stavoren

Inleiding, namen, transcripties gildeboeken (blz. 1-67)

 

Beurtveer op Amsterdam en Enkhuizen

Namen en reglement 1728-1801 uit resolutieboeken (blz. 1-4)

 

Beurtveer op Leeuwarden en Sneek

Namen 1735-1806 uit resolutieboeken (blz. 1)

 

Havenmeester

Reglement 1764 (blz. 1)

 

Scheepsverzekering 1745, scheepsramp 1703, kapers, scheepstypes

Opstel over een scheepsramprs, verzekeringen, Auke Wijbes enz. (blz. 1-6)

 

Kraangeld

Reglement en tarieven (blz. 1)

 

Postwagen

Samenvatting uit resolutieboeken (blz. 1-2)

 

De Kruitmolen

Eigenaren, octrooi, oprichting en afbraak (blz. 1-4)

 

De Korenmolen

Eigenaren, afbraak en verplaatsing

 

Walvisvaart en de traankokerij

Namen, uitreksels, jaartallen (blz. 1-4)

 

Zeebrieven 1745 en Zeetijdingen 1752

Toegang 70-01-196, Koopvaarders uit Friesland (blz. 1-2)

 

Diverse akten over handel, schippers enz. 1224-1289

Uitreksel bibliotheek nr.101 (blz. 1-11)

 

Gildebrief grootschippers 1539 en 1564

Toegang 70-01, inv.nr. 1G (transcriptie) (blz. 45-47)

 

Instructies veerschippers Staveren-Leeuwarden-Sneek 1647, 1668

Toegang 70-10, inv.nr. 191 (blz. 1-5)

 

Wagenaarsgilde 

Aanvullingen reglement wagenaars 1754, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 60-66)

 

Vergelijk timmerlieden 1641-1723

Overeenkomsten en verschillen tussen 1641 en 1723, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 1)

 

Vissersgilde 1638. Gildeboek nr.1

Gedeeltelijk kopie van origineel, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 1-2)

 

Kistemakers- en metselaarsgilde 1641. Gildeboek nr.3

Timmerlieden, kistenmakers en metselaars, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 3-20)

 

Veerluiden op Enkhuizen en Amsterdam 1654. Gildeboek nr.4

Reglement, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 22-38)

 

Snijders- en kleermakersgilde 1664. Gildeboek nr.7

Snijders en kleermakers 1664, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 21-32)

 

Verpachting stadsaccijnzen. Gildeboek nr.9

Belasting op dranken, toegang 70-01, inv.nr. 207 (blz. 33-37)

 

Veerlieden van de vracht 1715. Gildeboeken

Reglementen en tarieven, toegang 70-01, inv.nr. 208 (blz. 39-108)

 

Veerluiden 1654-1715. Gildeboeken

Overeenkomsten en verschillen tussen 1654 en 1715, toegang 70-01, inv.nr. 208 (blz. 1-2)

 

Bakkersgilde. Gildeboek nr.1

Afschrift reglement bakkersgilde 1671, toegang 70-01, inv.nr. 208 (blz. 1-11)

 

Schoenmakersgilde. Gildeboek nr.2

Toegang 70-01, inv.nr. 208 (blz. 3-8)

 

Schoenmakersgilde. Gildeboek nr.3

Ontwerp reglement, toegang 70-01, inv.nr. 208 (blz. 12-13)

 

Staverse Jol

Artikel De Staverse jol in de haven van Laaxum (blz. 51)

 

De Staverse jol in Fries Scheepvaartmuseum

Krantenartikel met foto (blz. 1)


Staverse Jol

Artikel over de Staverse jol (blz. 1)

 

Kaart zeedijk Staveren 17e eeuw 

Zeedijk met percelen visserij (blz. 74)

 

Uitreksel verpachting visserij

Verpachting binnenvisserij 1719-1795 (blz. 1)

 

 

   

 

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren

 

 

YournameCom © 2007 ē Privacy Policy ē Terms of Use

www.oudstaveren.nl